‚Ten, kto nic nie wie, nic nie kocha..
Ten, kto nic nie robi, nic nie rozumie..
Ten, kto nic nie rozumie, jest nic nie wart..
Ale ten, kto rozumie, również kocha,
zauważa, widzi…’